Vilkår

VilkårBestilling

Bestillingen/booking av turer skjer via vår e-post eller telefon. Når bestillingen/bookingen er bekreftet av begge parter anses det som en avtale.Kansellering/avbestilling

Vi strekker oss til de ytterste for å gjennomføre turene som planlagt. Av og til kan det imidlertid oppstå situasjoner (vær, sykdom, skade mm) som vi i liten grad kan kontrollere, og som gjør at vi må avlyse en tur. I slike tilfeller opphører avtalen uten noen form for kompensasjon.


Skulle det oppstå situasjoner som medfører endrede planer for deg, ber vi om at du tar kontakt med oss så raskt som mulig.Betaling

Alle turer betales kontant i norske kroner etter endt tur. Du vil selvsagt motta en kvittering for innbetalt beløp.Risiko

Nesten alle våre faste turer foregår i relativt lett terreng, og vil passe for de fleste. Samtidig vil det være slik at de som deltar på våre turer har ulike forutsetninger og erfaringer med å ferdes ute i naturen. Vi vil alltid gjøre vårt beste for at turen skal foregå så sikker som mulig, men det medfører alltid en viss risiko for skader eller uhell å ferdes ute i naturen (som de fleste andre plasser). Dette er en risiko som vi forutsetter at du aksepterer, og tar høyde for når du bestiller en tur hos oss.  Dette innebærer at du:


-bør ha en dekkende reise- /ulykkesforsikring

-må gi oss tilbakemelding om forhold som kan ha betydning for gjennomføringen av turen

-følge de henvisninger som gis av oss i forbindelse med turenPersonopplysninger

Når du henvender deg til oss, og evt. bestiller en tur mottar vi opplysninger som navn, telefonnummer, e-postadresse etc. Dette er opplysninger som vi ikke deler med noen tredjepart, med unntak av offentlige myndigheter som evt. har en rettmessig tilgang til denne type opplysninger.


Du kan til enhver tid ta kontakt med oss for å få en oversikt over hvilke opplysninger vi har om deg, og du kan samtidig be om at opplysninger som ikke er lovpålagte slettes.